Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Януари - 2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ

[03 Януари 2019]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: 1. Проект на Общински план за младежта за 2019г. 2. Oтчет за изпълнение на Oбщински план за младежта на Община Джебел за 2018г. 3. Отчет за административното обслужване в Община Джебел за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г...[...още]

Обява за публично обсъждане на проекто - бюджета на община Джебел за 2019 година

[04 Януари 2019]

На основание чл.84,ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Джебел обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2019 година, за местни дейности, което ще се проведе на 09.01.2019г., от 15:00 часа в заседателната зала на общината на ул.“Еделвайс“№19.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[15 Януари 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, съобщава ,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 1/ 15.01.2019 г. на обект : “Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р.Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на гр.Джебел и землище на село Тютюнче - изграждане на подпорни стени с обща дължина 45 метра“ [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[22 Януари 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, съобщава ,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 2/ 22.01.2019 г. на обект : „Автоцентър за комплексно обслужване /ГТП -годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, кафене, магазин за авточасти/“...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[29 Януари 2019]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1,във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД №156 от 28.01.2019 г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект : „Нов цех за големи хидравлични цилиндри до 50 работни места”[...още]

ПОКАНА

[29 Януари 2019]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Тридесет и пето редовно заседание на 05.02.2019 година /Вторник/ от 10.00 часа...[...още]

ГРАФИК

[29 Януари 2019]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 04.02.2019 – 04.02.2019г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[29 Януари 2019]

В секция "Нормативни документи" е публикуван Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Джебел за 2018г.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.