Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Февруари - 2018 г.


ОБЯВА

[05 Февруари 2018]

за инвестиционно предложение за изграждане на: Филиал за спешна медицинска помощ-Джебел чрез Преустройство на едноетажна масивна сграда с идентификатор 20746.501.296.3 по КККР на град Джебел, община Джебел, одобрени със Заповед №РД-18-46 от 13.07.2010г. на изпълнителния директор на АГКК със застроена площ 114 кв.м.[...още]

Рожден ден

[12 Февруари 2018]

 
На 09.02.2018 г. ЦОП-Джебел отпразнува своя седми рожден ден. Кметът на община Джебел г-н Бахри Юмер осигури средства за организирането на този специален ден за децата посещаващи ЦОП. [...още]

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА

[14 Февруари 2018]

В раздел "Обявления и документи" е публикуван Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Джебел 2017 – 2020.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[20 Февруари 2018]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –общ.Джебел за 2017 г.[...още]

Засадиха 100 броя дръвчета

[23 Февруари 2018]

 
По инициатива на РСПБЗН Джебел, във връзка с Деня на горатз Младежки противопожарен отряд при СУ”Христо Ботев”, гр.Джебел, служители от РСПБЗН Джебел и представители на Община Джебел засадиха 100 броя диворастящи дръвчета в градската част на гр.Джебел.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[26 Февруари 2018]

В секция "ОБЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ" са публикувани ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017г. и ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[26 Февруари 2018]

Със Заповед №232 от 26.02.2018г. на Кмета на Община Джебел е обявен за неучебен 27.02.2018г. за всички училища от общината. Детските градини ще работят.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[27 Февруари 2018]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : ”БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАРК „ГОРИЧКАТА” ГР. ДЖЕБЕЛ[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[27 Февруари 2018]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект: ”БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАРК В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ- КВ.25, ГР. ДЖЕБЕЛ”[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.