Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Октомври - 2018 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[09 Октомври 2018]

Общинска администрация гр. Джебел, обл. Кърджали, на основание чл.149 ал.6, съобщава ,че е издадено разрешение за строеж на: “ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА” находящ се в УПИ ІІ, кв.76, гр.Джебел...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[09 Октомври 2018]

Общинска администрация гр. Джебел, обл. Кърджали, на основание чл.149 ал.6, съобщава ,че е издадено разрешение за строеж на: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА” находящ се в УПИ ХХІV-440, кв.39, гр. Джебел...[...още]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

[12 Октомври 2018]

Уважаеми служители в общинска администрация,най-сърдечно Ви поздравявам с Деня на българската община - 12 октомври!Изказвам специална благодарност и към служителите в Общинска администрация за професионализма и всеотдайността в работата.[...още]

ПОКАНА

[22 Октомври 2018]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Тридесет и второ редовно заседание на 25.10.2018 година /Четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Джебел[...още]

ГРАФИК

[22 Октомври 2018]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 24.10.2018 – 24.10.2018г.[...още]

ЗАПОВЕД

[25 Октомври 2018]

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.62, чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.18, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Джебел [...още]

ОБЯВА

[25 Октомври 2018]

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 25.10.2018 – 01.11.2018 Г. ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА ОСНОВНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ И РЕЗЕРВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ ТОПЪЛ ОБЯД – В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” ...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[30 Октомври 2018]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1,във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД №1073 от 30.10.2018 г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект„ Пристройка и надстройка на авто-мивка и гараж в самостоятелни стаи и офиси-ІІ етап”[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[30 Октомври 2018]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : „ Пристройка и надстройка на автомивка и гараж в самостоятелни стаи и офиси-ІІ етап”...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.