Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Март - 2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

[01 Март 2017]

за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[02 Март 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел,област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 167 от 28.02.2017 г.на Кмета на общината за изработване на изменение на ПУП- ПРЗ /план за ре гулация и застрояване/ на УПИ ІХ в кв.3 по плана на с.Великденче, общ.Дже-бел,обл.Кърджали.[...още]

ПРАВИЛА

[02 Март 2017]

за устройството и работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в община Джебел.[...още]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

[07 Март 2017]

Скъпи жени, Приемете моите сърдечни и топли поздрави по случай 8–ми март – Международния ден на жената. Нека настъпващата пролет Ви дари с онази топлина, красота и женска сила, които Ви правят вечни вдъхновителки и покровителки на човешкия дух.[...още]

ОБЯВА

[13 Март 2017]

Вакантни длъжности за войници в Българската армия[...още]

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ

[20 Март 2017]

НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ[...още]

ПОКАНА

[21 Март 2017]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Седемнадесето редовно заседание на 28.03.2017 година /Вторник/ от 10.00 часа[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[22 Март 2017]

Общинска администрация- гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.3 от ЗУТ,съобщава ,че е издадено разрешение за строеж : № 2 / 21.03. 2017 г. за „Автомивка и гараж за лични нужди в УПИ VІІ-307,кв.23,гр.Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Март 2017]

В раздел "Обявления и документи" в уебсайта на Община Джебел е публикувано Становище за екологична оценка № ХА-4-4/2017г.[...още]

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

[27 Март 2017]

Община Джебел обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на Община Джебел, както и инвентар и материали на бившия отдел „Здравеопазване” към ОбА - Джебел и инвентар и материали на бившите ТКЗС предадени на община Джебел, които не са необходими за дейността на общината.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[28 Март 2017]

Общинска администрация гр. Джебел,съобщава всички председатели , зам председатели и членове на СИК участвали в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. че изплащането на възнагражденията ще започне от 30.03.2017 г /четвъртък/ след 13.00 часа.Получаването на възнаграждението ще се извършва от касата на общината срещу документ за самоличност и удостоверение. [...още]

Седмица на гората

[31 Март 2017]

 
Във връзка със седмицата на гората, традиционно по инициатива на РСПБЗН Джебел, отборите на МПО ”Млад огнеборец” при СОУ”Христо Ботев” гр.Джебел, ОУ”Христо Смирненски” с.Рогозче общ.Джебел , СУ”Паисий Хилендарски” с.Припек общ.Джебел засадиха дръвчета на територията на учебните заведения.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[31 Март 2017]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Джебел за 2016 година.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.