Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Март - 2016 г.


ОБЯВА

[09 Март 2016]

Разрешително за водовземане от минерална вода[...още]

ПОКАНА

[09 Март 2016]

 
Общинска администрация Джебел организира начална пресконференция по проект: „Създаване на център за социални услуги – Джебел”. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” [...още]

Часа на Земята на 19 март

[11 Март 2016]

Редица български институции, сред които над 70 общини, Народното събрание и Президентството, вече са заявили участието си в световната инициатива Часа на Земята, която тази година ще се проведе на 19 март от 20:30 до 21:30 ч.[...още]

В община Джебел запчна реализацията на проект „Създаване на център за социални услуги – Джебел”

[12 Март 2016]

 
В залата на площад „19 май” в град Джебел се проведе начална пресконференция по проект „Създаване на център за социални услуги – Джебел”. На нея ръководителят Айля Ибрям представи целите, дейностите и очакваните резултати. [...още]

Съобщение

[14 Март 2016]

Уведомяване за промените в МИГ[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[15 Март 2016]

Общинска администрация- гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ,съобщава ,че е издадено разрешение за строеж : № 4 / 15.03. 2016 г. “МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НАЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С ОБЩА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ДО 30 кw, ВЪРХУ ПОКРИВ НАТА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА”[...още]

Съобщение

[15 Март 2016]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Проект за изменение, допълнение и актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост[...още]

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

[16 Март 2016]

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години.[...още]

П О К А Н А

[21 Март 2016]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Шесто редовно заседание на 28.03.2016 година /Понеделник/ от 16.00 часа...[...още]

Г Р А Ф И К

[21 Март 2016]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 23.03.2016 – 24.03.2016г.[...още]

ОИЦ-Кърджали с изнесена приемна в Джебел

[28 Март 2016]

На 31.03.2016 г. (четвъртък) от 10.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира открита приемна с мобилен щанд в зоната на площада пред община Джебел. [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.