Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Май - 2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[04 Май 2015]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 530 от 30.04.2015 г. на Кмета на общината за изработване на: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[04 Май 2015]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : „Ремонт и реконструкция на овцеферма в имот 010463 землище на с.Софийци[...още]

ПРОГРАМА

[04 Май 2015]

НА СРЕЩИТЕ ПО ФУТБОЛ ОТ ТУРНИРА ЗА „КУПА 19-ТИ МАЙ” В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ДЖЕБЕЛ[...още]

"СПАСИ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА"

[04 Май 2015]

 
ТРЕТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ООН,4-10 МАЙ 2015Г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[07 Май 2015]

Община ДЖЕБЕЛ за поредна година е партньор в националната кампания на bTV „Да изчистим България заедно”[...още]

ПРОГРАМА

[11 Май 2015]

НА СРЕЩИТЕ ПО ФУТБОЛ ОТ ТУРНИРА ЗА „КУПА 19-ТИ МАЙ” В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ДЖЕБЕЛ[...още]

Проект за актуализация

[13 Май 2015]

на Програмата за управление и разпореждане с общински имоти[...още]

ПРОГРАМА

[14 Май 2015]

НА СРЕЩИТЕ ПО ФУТБОЛ ОТ ТУРНИРА ЗА „КУПА 19-ТИ МАЙ” В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ДЖЕБЕЛ ІІІ к р ъ г/полуфинали/[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[18 Май 2015]

 
Общинска администрация уведомява заинтересованите лица по Проект „Нови възможности за грижа” № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[18 Май 2015]

 
Във връзка с изпълнение на проект Подобряване на работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната им компетентност” по ОП”Административен капацитет”приоритетна ос IІ „Управление на Човешките ресурси”...[...още]

ПОКАНА

[20 Май 2015]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Четиридесeт и второ редовно заседание на 27.05.2015 година /Сряда/[...още]

Г Р А Ф И К

[20 Май 2015]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 22.05.2015 – 26.05.2015г.[...още]

СХЕМА „Младежка заетост”

[21 Май 2015]

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на младежи на възраст до 29 години включително.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.