Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Януари - 2013 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[10 Януари 2013]

 
В секция "НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ" в сайта на община Джебел са публикувани: проект на Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2013 година и проект на Програма за развитие на Читалищната дейност в Община Джебел през 2013 година[...още]

Вакантни длъжности за войници и резервисти в Българската армия

[10 Януари 2013]

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВОЙНИЦИ - ДО 18.01.2013г. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕЗЕРВИСТИ - ДО 28.03.2013г. ЗА СПРАВКИ ТЕЛ. 03631/8841 GSM 0887345056 - ЦВЕТАН НИКОЛОВ[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[14 Януари 2013]

С Решение № 42 от 11.01.2013 г. на РИК, Кърджали е определена датата 22.01.2013 г./вторник/ от 14 .00 часа обучение на членовете на СИК за Националният Референдум,което ще се проведе в залата На Общинска администрация-Джебел.[...още]

П О К А Н А

[16 Януари 2013]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет на редовно заседание на 25.01.2013 [...още]

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

[16 Януари 2013]

 
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 22.01 - 24.01.2013 Г.[...още]

О Б Я В А

[17 Януари 2013]

 
На основание чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети и чл. 23 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Джебел, област Кърджали [...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[21 Януари 2013]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: «Доставка на оборудване за нуждите на ОУ "Васил Левски" с. Устрен, oбщ. Джебел по две обособени позиции: 1. Доставка на оборудване на материално техническа база; 2. Доставка на оборудване необходимо за осигуряване на столово хранене» [...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[23 Януари 2013]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: «Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел»[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.