Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Юли - 2012 г.


Избран бе нов председател на Общинският съвет в Джебел

[03 Юли 2012]

 
Общинският съвет в Джебел вече е с нов председател - Сейфи Мехмедали. Той бе избран на заседание на местния парламент.[...още]

Честит празник!

[05 Юли 2012]

Кметът на община Джебел и общинското ръководство поздравяват по случай 5 юли - празника на служителите на МВР, органите на реда.[...още]

П О К А Н А

[12 Юли 2012]

Г-жа Гюлшен Ахмедова-директор на Дирекция"Бюро по труда" Момчилград и кмета на община Джебел-г-н Бахри Юмер,канят всички работодатели,социални партньори , кметове на населени места и заинтеросовани лица на презентация на активните схеми по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".[...още]

Джебел със свой глетчер на Антарктида

[12 Юли 2012]

 
Щастлив съм да ти съобщя, че на Антарктида вече има ледник /глетчер /Джебел. Името вече е включено в международния Справочник на антарктическите географски имена[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[17 Юли 2012]

 
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВЪВЕЖДА ВРЕМЕННО ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОРАДИ ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ И ИКОНОМИИ НА СРЕДСТВА И УДОБСТВО НА ГРАЖДАНИТЕ.[...още]

Ремонтират сградата на СОУ „Хр. Ботев” гр.Джебел по програма за енергийна ефективност

[30 Юли 2012]

 
Основен ремонт ще бъде извършен в сградата на СОУ „Хр. Ботев” гр.Джебел, с цел повишаване на енергийната ефективност ще се изпълни в рамките на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ”Христо Ботев”, гр.Джебел”, финансиран по Договор: № BG161РО001/4.1-03/2010/043 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.