Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Юни - 2012 г.


Много детски смях и усмивки на 1 юни

[04 Юни 2012]

 
Весел празник в детските градини в община Джебел за 1 юни – Денят на детето. За пореден път предучилищните заведения се отпразнуваха достойно празника. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[06 Юни 2012]

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, ОбА внася в Общински съвет – Джебел Предложение за обсъждане и приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община – Джебел[...още]

Обявление за обществена поръчка

[07 Юни 2012]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка за строителни работи по обособени позиции:[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[08 Юни 2012]

 
Областният информационен център – Кърджали продължава информационните срещи в седемте общини на област Кърджали. На 11.06.2012 година ще се състои срещата в заседателната зала на община Джебел от 10.30 часа. [...още]

ОБЯВА

[15 Юни 2012]

Редовното заседание на Общински съвет Джебел ще се проведе на 02.07.2012 година /Понеделник / от 16,00 часа в заседателната зала на Община Джебел.[...още]

Г Р А Ф И К

[15 Юни 2012]

НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 25.06 - 29.06.2012 Г. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Юни 2012]

На основание Чл. 42. (1) от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, ”Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие. (2) Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на общината в интернет.” В изпълнение на чл.37 от ЗРР публикувам и предлагам за обсъждане Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Джебел Пълният текст на междинната оценка е публикувана в раздел „Актуално” в сайта на община Джебел. [...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[27 Юни 2012]

 
На основание чл. 33, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Джебел, обявява: с указ 225 от 12.06.2012 година на Президента на Република България / обн., ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г. / е насрочен частичен избор за кмет на кметство село Рогозче, община Джебел, област Кърджали на 07.10.2012 година. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДЖЕБЕЛ[...още]

В Джебел се проведе „Ден на отворените врати“ по случай „Празника на МВР – 5 – юли”

[30 Юни 2012]

 
„Ден на отворените врати“ по случай „Празника на МВР – 5 – юли” се проведе в град Джебел. В него вучастие взеха ученици и учители от ІХ – класове на СОУ „Хр. Ботев”, и ПГ „Р.Пеева” – Джебел.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.