Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Декември - 2012 г.


П О К А Н А

[03 Декември 2012]

 
Във връзка с предстоящия национален референдум на основание чл.7,ал.4 от ЗПУГДВМС и чл.34,ал.2 от Изборния кодекс ,каня представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени на консултация за състав на СИК на 06.12.2012г. от 15.00 часа в стая №05 в централната сграда на Общината.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[03 Декември 2012]

В раздел ''ОБЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ'' в сайта на община Джебел е публикуван отчета на община Джебел за административното обслужване през 2012г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[04 Декември 2012]

 
В секция ''ОБЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ'' в сайта на община Джебел е публикуван проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Джебел.[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[06 Декември 2012]

Във връзка с предстоящия национален референдум Общинска администрация гр. Джебел беше определила дата за консултация за състав на секционните избирателни комисии на 06.12.2012г. от 15.00 часа стая №5. [...още]

О Б Я В А

[06 Декември 2012]

На 17.12.2012 година ще започне приема на документи за ІІІ етап от кандидатите за потребители на социалната услуга “личен асистент” и кандидатите за личен асистент по проект “Подкрепа за достоен живот” финансиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.[...още]

П О К А Н А

[10 Декември 2012]

 
Във връзка с предстоящия национален референдум на основание чл.7,ал.4 от ЗПУГДВМС и чл.34,ал.2 от Изборния кодекс ,каня представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1 т.11 от ДР на ИК, както следва: [...още]

П О К А Н А

[12 Декември 2012]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет на редовно заседание на 19.12.2012 година /Сряда / от 10.00 часа в заседателната зала на Община Джебел при следния проекто- ДНЕВЕН РЕД:[...още]

Г Р А Ф И К

[12 Декември 2012]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 14.12 - 18.12.2012 Г.[...още]

Партиите в Джебел се споразумяха за състава на Секционните избирателни комисии за референдума

[13 Декември 2012]

 
Партиите в Джебел се споразумяха за съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Джебел, при провелите се консултации при кмета на общината Бахри Юмер.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[13 Декември 2012]

 
В секция „РЕФЕРЕНДУМ“ в сайта на община Джебел са публикувани избирателните списъци за предстоящият Референдум на 27 януари 2013г.[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[15 Декември 2012]

 
Общинска администрация гр. Джебел уведомява гражданите, че на основание § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 176, ал.1 от ИК, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да подадат заявление чл. 53, ал. 1 от ИК[...още]

ЗАПОВЕД

[18 Декември 2012]

 
Със заповед на кмета на община Джебел е определена секцията, в която могат да гласуват хора с физически увреждания на опорно – двигателния апарат и със зрителни увреждания.[...още]

Весели празници

[23 Декември 2012]

 
Кметът на община Джебел и Общинският съвет поздравяват с Коледните и Новогодишни празници жителите и гостите на общината. Нека новата година бъде по-успешна, по-ползотворна, мирна и щастлива! Кмет на община Джебел: Бахри Юмер [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.