Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Ноември - 2010 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[05 Ноември 2010]

 
С подкрепата на г-н Бахри Юмер –Кмет на Община Джебел чрез Асоциация “Жени без остеопороза-21” на 11 ноемврив, сградата на общинска поликлиника в гр.Джебел ще се проведат профилактични скринингови прегледи за измерване на костната плътност. [...още]

Родителската общност в Джебел подкрепя стачкуващите ученици

[05 Ноември 2010]

 
На седмия ден от стачката на учениците от СОУ „ Христо Ботев” в Джебел се включи и родителската общност на възпитаниците на училището. Над 150 родители се събраха на площада в града и с лозунги преминаха по главната улица и спряха пред главния вход на школото, където се проведе протестът. Бе прочетена Протестната декларация.[...още]

О Б Я В А

[08 Ноември 2010]

 
Общинска администрация гр.Джебел организира приема на заявления за ползване на социалната услуга “Личен асистент” по Проект “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09-“Алтернативи”.[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[09 Ноември 2010]

 
Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищният фонд в РБ през 2011 г., Общинска администрация Джебел, набира кандидати за преброители и контрольори.[...още]

В Джебел се създава център за обществена подкрепа

[09 Ноември 2010]

 
Център за обществена подкрепа/ЦОП/ ще отвори врати за работа с деца и семейства в риск в община Джебел. За целта е разработен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”,схема „Социални услуги за социално включване” към Агенцията за социално подпомагане в Министерството на труда и социалната политика. [...още]

Родители с протестно писмо срещу началника на инспектората в Кърджали

[12 Ноември 2010]

 
Родителите на възпитаниците на СОУ "Христо Ботев" гр. Джебел излезнаха с Протестна декларация относно изявление на началника на РИО на МОМН в пресата относно протеста на родителите и освобождаването на досегашната директорка Незиха Хасан.[...още]

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

[16 Ноември 2010]

 
Кметът на Община Джебел Бахри Юмер поздравява по случай светлия мюсюлмански празник Курбан Байрам всички мюсюлмани от общината. Днешният ден е ден, в който почитаме по-възрастните, помагаме на по-бедните и искаме прошка. Пътят към по-доброто бъдеще е общ и минава през взаимната ни толерантност, разбирателство и уважение на религиите. Пожелавам на всички здраве, благоденствие и успехи! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! [...още]

Почетният гражданин Христо Грънчаров навършва 90 години

[22 Ноември 2010]

 
Днес 22.11.2010 г. почетният гражданин на гр.Джебел г-н Христо Грънчаров навършва 90 години. [...още]

ДАРЕНИЕ ЗА КУРБАН БАЙРАМ

[23 Ноември 2010]

 
По случай Курбан Байрам, Секретарят на Община Джебел –г-ца Хайрие Мехмед Мехмед раздаде на младите дами от Общината дарение - кожени якета, предоставени от г-н Фуат Гювен посредством своите фирми „Тракия -97”ЕООД и „Емелда Текстил Санаи дъш Тиджарет Лимитед Ширкети” – Турция[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.