Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Декември - 2009 г.


Обявление

[03 Декември 2009]

О Б Я В Л Е Н И Е № 46 от 30.11.2009 г. Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали,на основа-ние чл.128 ал.1 от ЗУТ,съобщава, че е издадена ЗАПОВЕД № 672 от 30. 11. 2009 г.на Кмета на общината за изработване на ПУП-ПЗ /план за застроя- ване/ на имот № 014006 в землището на с.Мишевско ,община Джебел, област Кърджали , собственост на Държавна агенция по горите , за изграждане на съоръжения на Приемо-Предавателна станция PD 2678/Mishevsko/ по стандарт GSM/UMTS. В 14-дневен срок от датата на съобщението,съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Кърджалийския административен съд , чрез община Джебел. [...още]

Наредба

[28 Декември 2009]

 
Във връзка с необходимистта от осигуряване на спокойствието на гражданите, както и за предотвратяване на ситуации представляващи опасност за тяхното здраве и живота им и на основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.19,22,31,и 38 от ППЗКВВООБ и чл.5 ,ал.2,3 от Наредба №1 на Общински съвет Джебел НАРЕЖДАМ:[...още]

Честита Нова Година

[30 Декември 2009]

 
Скъпи съграждани! Поздравявам ви от сърце по случай настъпващата нова 2010 година! Нека новата година даде на всеки от Вас едно ново начало в личното му развитие. Убеден съм, че всички пожелания се сбъдват, ако човек вярва в тях! За това Ви пожелавам здраве и сили! Те са нужни, за да се увенчае с успех всяко начинание! Желая Ви оптимизъм и увереност за по-светли и по-добри дни! Благоденствие и радост! Нека въпреки трудностите, които съпътстват нашето съвремие, съумяваме да откриваме истински неща, на които да се радваме! Щастлива и щедра 2010 година! Кмет на Община Джебел: Бахри Юмер[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.