ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДЖЕБЕЛ

                          Избори за Народно събрание на 26 март 2017г.

 

01-02-2017 - Заповед за образуване на избирателните секции на територията на Община Джебел
07-02-2017 - Заповед относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
08-02-2017 - Предварителни избирателни списъци за участие в избори за народни представители на 26.03.2017г. на територията на Община Джебел, област Кърджали(Част 1)
08-02-2017 - Предварителни избирателни списъци за участие в избори за народни представители на 26.03.2017г. на територията на Община Джебел, област Кърджали(Част 2)
09-02-2017 - Покана до политическите партии за конституирането на секционни избирателни комисии в община Джебел
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 и 2
23-02-2017 - Съобщение във връзка с подаването на заявления с електронен подпис
13-03-2017 - Формуляри от МВР
15-03-2017 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
15-03-2017 -Заповед относно промяна адрес на секция
16-03-2017 - Съобщение за провеждане на обучение на членовете на Секционни избирателни комисии
17-03-2017 - Списък на назначени секционни избирателни комисии в община Джебел
20-03-2017 - Заповед относно премахване на агитационни материали

 


Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »