ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДЖЕБЕЛ

                          Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.

 

03-04-2019 - Заповед за образуване на избирателните секции на територията на Община Джебел
03-04-2019 - Документи за участие в Изборите за за членове на Европейския парламент
03-04-2019 - Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
08-04-2019 - Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
11-04-2019 - Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
12-04-2019 - Покана за консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции и на партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент
17-04-2019 - Съобщение относно начини за проверка адреса на избирателната секция
22-04-2019 - Съобщение относно подаване на заявления с електронен подпис