Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Описание
Изтегли
1.

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Джебел

2.

Регистър на читалищата на територията на община Джебел

3.

Регистър на военните паметници в община Джебел

4.

Регистър на сдруженията на собствениците в община Джебел

5.

Регистър за заповеди на кмета на Община Джебел - 2017 г.

6.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Джебел мандат 2015 – 2019 г.

7.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - януари-март 2017 г.

8.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въвдените в експлоатация строежи - януари-март 2017 г.

9.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - януари-март 2017 г.

10.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - 2016 г.

11.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въвдените в експлоатация строежи - 2016 г.

12.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - 2016 г.

13.

Регистър на общинските детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и училища на територията на община Джебел

14.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода - находище Джебел, гр.Джебел, сондаж № 3 - изключителна държавна собственост - номер 23 в Приложение № 2 на Закона за водите

15.

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Джебел

 


                  2008-2017 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved, WEB Design Онлайн магазин за продажба на ракия Апарт хотел Централ Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации