Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Описание
Изтегли
1.

Регистър на местата за настаняване

2.

Регистър на заведенията за хранене и развлечение

3.

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Джебел

4.

Регистър на читалищата на територията на община Джебел

5.

Регистър на военните паметници в община Джебел

6.

Регистър на сдруженията на собствениците в община Джебел

7.

Регистър за заповеди на кмета на Община Джебел - 2017 г.

8.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Джебел мандат 2015 – 2019 г.

9.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - 2016 г.

10.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - 2017 г.

11.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въвдените в експлоатация строежи - 2017 г.

12.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въвдените в експлоатация строежи - 2016 г.

13.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - 2017 г.

14.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - 2016 г.

15.

Регистър на общинските детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и училища на територията на община Джебел

16.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода - находище Джебел, гр.Джебел, сондаж № 3 - изключителна държавна собственост - номер 23 в Приложение № 2 на Закона за водите

17.

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Джебел

 


                  2008-2018 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved, WEB Design Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи