Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1

 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Описание
Изтегли
1.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - януари-март 2017 г.

2.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въвдените в експлоатация строежи - януари-март 2017 г.

3.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - януари-март 2017 г.

4.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП - 2016 г.

5.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въвдените в експлоатация строежи - 2016 г.

6.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж - 2016 г.

7.

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел

8.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода - находище Джебел, гр.Джебел, сондаж № 3 - изключителна държавна собственост - номер 23 в Приложение № 2 на Закона за водите

9.

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Джебел

 


                  2008-2017 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved, WEB Design Онлайн магазин за продажба на ракия Апарт хотел Централ Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации