Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


Untitled Document

Постоянни комисии на Общински съвет  -  Джебел
 Мандат  2015  -   2019  година

1. Постоянна комисия по финанси, общинска собственост и транспорт

 

Име, презиме, фамилия

Телефон

1.

Шюкрю Хасан Хасан

0888682122

2.

Ремзи Хасанов Имамов

0889904618

3.

Вергюл Юсеин Юсеин

0887542822

4.

Юсеин Мюмюн Мюмюн

0885296049

5.

Тунджай Фахри Исмаил  

0889563045

 

2. Постоянна комисия по ТСУ, евроинтеграция и инвестиционна политика

 

Име, презиме, фамилия

Телефон

1.

Сабри Сали Юсеин

0884069357

2.

Ахмед Назим Мехмедали

0888266433

3.

Ервин Енвер Хасан

0882839630

4.

Шюкрю Хасан Хасан

0888682122

5.

Шабан Реджеб Хасан

0882834024

 

3. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

 

Име, презиме, фамилия

Телефон

1.

Касим Ибрям Бекир  

0889142836

2.

Ахмед Назим Мехмедали

0888266433

3.

Фирдес Рашид Мехмед

0883397721

4.

Неджми Муса Мюмюн

0888143694

5.

Гюнай Али Сали

0884872595

 

4. Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и човешки ресурси

 

Име, презиме, фамилия

Телефон

1.

Салимехмед Мюмюн Хасан 

0878438918

2.

Шинка Събинова Шопова     

0897027521

3.

Мюмюн Ахмед Кабул  

0888388196

4.

Сами Мехмед Мехмед  

0889542783

5.

Осман Расим Сали   

0899463738

 

5. Постоянна комисия по земеделие и гори

 

Име, презиме, фамилия

Телефон

1.

Ремзи Хасанов Имамов    

0889904618

2.

Неджми Муса Мюмюн  

0888143694

3.

Ергин Шенол Алиосман  

0888778296

4.

Кемал Джемил Мехмед

0887345600

5.

Юсеин Мюмюн Мюмюн

0885296049

 

6. Постоянна комисия по законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите

 

Име, презиме, фамилия

Телефон

1.

Мюмюн Ахмед Кабул    

0888388196

2.

Салимехмед Мюмюн Хасан     

0878438918

3.

Ергин Шенол Алиосман  

0888778296

4.

Тунджай Фахри Исмаил

0889563045

5.

Шюкрю Хасан Хасан

0888682122

 

7. Постоянна комисия по младежки дейности, спорт, туризъм и околна среда

 

Име, презиме, фамилия

Телефон

1.

Неджми Муса Мюмюн   

0888143694

2.

Ервин Енвер Хасан

0882839630

3.

Сабри Сали Юсеин

0884069357

4.

Вергюл Юсеин Юсеин

0887542822

5.

Осман Расим Сали  

0899463738

 

8. Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Име, презиме, фамилия

Телефон

1.

Фирдес Рашид Мехмед

0883397721

2.

Сами Мехмед Мехмед

0889542783

3.

Шабан Реджеб Хасан

0882834024

4.

Шинка Събинова Шопова 

0897027521

5.

Касим Ибрям Бекир  

0889142836

 


                  2008-2019 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved, WEB Design Хотел Главатарски хан