Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


Untitled Document

 

Общинска администрация - гр.Джебел

Телефонен указател

 Длъжност

Име, Фамилия

Телефон
Код.03632

1.

Кмет на община

Бахри Юмер

23-10–тел.факс

2.

Технически секретар

 

20-51

3.

Председател на ОбС

Сейфи Мехмедали

20-93

4.

Заместник кмет

Хюсеин Мустафа

21-54

5.

Секретар на общината

Хайрие Мехмед

23-97

6.

Гл.пец. “Канцелария”

Гюнер Муса

22-79

7.

 Директор “ФСДАО”

Сунай Исмаил

23-38

8.

Началник “ТСУ”

Инж.В. Димитрова

20-98

9.

Н-к отдел „Образ.и култура”

Василка Симидчиева

22-05

10.

Н-к отдел и Гл. сч-тел

Айля Ибрям

22-19

11.

Спец.”Деловодство”

Мелиха Мехмед

22-27

12.

Спец.”Личен състав”

Минка Крумова

22-27

13.

Счетоводство

Суат Нури
Рузие Якуб

20-64

14.

Специалисти ”ЕСГРАОН”

Катя Кисьова
Петя Николова

89-79

15.

Специалисти “Общинска собственост”

Бюлент Ахмед             

89-09

16.

Специалисти “ТЦ”

Бедри Реджеб
Шенер Исмаил

22-41
22-41

17.

Спец.”Образование”

 

20-39

19.

Счетоводство “Образование”

Мелихат Махмуд
Гюлшен Махмуд

20-94
20-94

20.

Гл.архитект
Ст.спец “КАТМ”

Нонка Николова
Надежда Георгиева

21-16
21-16

21.

Спец.”Соц.дейности и Екология”

Юсеин Мохамед

23-59

22.

Н-к “Военен Отдел”
ОМП и ГЗ

Цветан Николов
Айхан Махмуд

20-37
30-51

23.

Н-к отдел”БКС”

Ергин Юсеин

23-01

24.

Дежурeн

 

23-64

25.

отдел“Местни данъци и приходи”

Али Мехмед, Рефик Емин, Айлин Дурхан

21-35
21-37

26.

Архив ”ЕСГРАОН”

Йълдъз Ешреф, Диана Иванова

89-84

Кметства

1

с.Мишевско

Аптула  Якуб

0884556114

2

с.Припек

Стефан Джуванов

0894474747

3

с.Плазище

Христо Мирчев

0884556103

4

с.Ген.Гешево

Юсеин Шакир

0884556119

5

с.Ридино

Илхан Емин

0884556130

6

с.Устрен

Бейсим Мустафа

0884556110

7

с.Воденичарско

Мохамед Ахмед

0884556092

8

с.Рогозче

Мустафа Сюлейман

0884556116

9

с.Папрат

Исмет Гюлюстан

0884556128

10

с.Чакалци

Гюлай Мухамед

0884556125

11

с.Слънчоглед

Сабахатин Алиосман

0884556082

12

с.Телчарка

Вайтин Хайрула

0884556094

13

с.Търновци

Невин Халибрям

0884556127

14

с.Добринци

Рамадан Али

0884556090

15

с.Жълъдово

Мюмюн Юмер

0884556123

16

с.Купците

Халил Юзеир

0884556096 

17

с.Щерна

Метин Исмаил

0884556121 

18

с.Църквица

Сейфи Сюлейман

0884556126 

19

с.Контил

Бейсим Алиосман

0884556111

20

с.Козица

Мюмюн Юсеин

 0884556112

21

с.Великденче

Ферди Мюмюн

0884556106 

22

с.Душинково

Фикри Мустафа

0884556081 


                  2008-2019 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved, WEB Design Хотел Главатарски хан