Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Януари - 2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ

[03 Януари 2020]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: 1. Проект на програма за дейността на Общински съвет - Джебел за 2020г.; 2. Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2019г. - 31.12.2019г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[03 Януари 2020]

В секция "Нормативни документи" е публикуван Устройствен правилник на Общинска администрация - Джебел, утвърден със Заповед №1593 / 31.12.2019 г. на Кмета на Община ДЖЕБЕЛ.[...още]

ПОКАНА

[07 Януари 2020]

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, кмета на Община Джебел отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за мнения и предложения за проекто-бюджета на Община Джебел,също така и за участие в общественото обсъждане на проекто бюджета на община Джебел за 2020 г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[14 Януари 2020]

Община Джебел уведомява, че след извършена проверка по чл.140 от Наредбата № РД-02-20-9 от 21.05.2012 год. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и на основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация със Заповед №.1539/13.12.2019 г. са заличени адресните регистрации по постоянен адрес на лицата:[...още]

СПРАВКА

[20 Януари 2020]

По чл.26,ал.5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на община Джебел, обявление за обществени консултации, относно проект за приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019г. - 2023г...[...още]

ОБЯВА

[24 Януари 2020]

 
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ е бенефициент при реализирането на проект "Комплексни грижи в домашна среда на територията на община Джебел чрез МИГ Ардино - Джебел" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", процедура BG05M9OP001-2.020 „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино - Джебел".[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[28 Януари 2020]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Джебел за 2019г.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития