Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Март - 2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[06 Март 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, съобщава ,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 3/ 06.03.2019 г. на обект: „ Пристройка и надстройка на автомивка и гараж в самостоятелни стаи и офиси-ІІ етап” [...още]

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ

[08 Март 2019]

 
Скъпи дами, честит празник! Осми март е само още един повод да засвидетелстваме нашето уважение и признателност към Вашата всеотдайност като майки, съпруги и дъщери! Да благодарим за Вашата любов и подкрепа и да ви пожелаем да сте винаги здрави и силни![...още]

Отчет за дейността на РУ–Джебел за 2018г.

[11 Март 2019]

 
На 11.03.2018 г. от 10.30 часа в залата на общинска администрация Джебел, Емил Сербезов – полицейски инспектор от група „Охранителна полиция” направи отчет - анализ за 2018 година за дейността на РУ – Джебел.[...още]

ПОКАНА

[21 Март 2019]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Тридесет и седмо редовно заседание на 27.03.2019 година /Сряда/ от 10.00 часа [...още]

Г Р А Ф И К

[21 Март 2019]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 26.03.2019 – 26.03.2019г.[...още]

Общинско ученическо състезание

[22 Март 2019]

 
На 21.03.2019 г. се проведе Общинско ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" на територията на Община Джебел.[...още]

ЗАПОВЕД

[26 Март 2019]

относно забрана пашата на селскостопански животни в горските територии на община Джебел.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[27 Март 2019]

Общинска администрация-гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а,ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 317 от 27.03.2019 г. на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ/план за регулация и застрояване/на ПИ №52, в кв.10 по плана на с.Устрен, общ.Джебел, обл.Кърджали.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[29 Март 2019]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: 1. Проект на наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел и...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил