Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Ноември - 2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[01 Ноември 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава ,че е издадена ЗАПОВЕД №2 от 31.10.2019 г. на главния архитект на общината за ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 7 от 31.08.2015 г. на обект: „Промяна по време на строителство на търговски обект в игрална зала за хазартни игри със стаи за гости“ [...още]

ПОКАНА

[01 Ноември 2019]

от Областен управител на Област Кърджали за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Джебел, което ще се проведе на 05.11.2019г. от 13:30ч.[...още]

ЗАПОВЕД

[06 Ноември 2019]

относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Джебел за 2020г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[12 Ноември 2019]

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[13 Ноември 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава ,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 20 от 13.11.2019 г. на обект : „Реконструкция на улица с О.Т.91-98 и О.Т.34-107 по плана на гр.Джебел, кв.“Брягово“[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[13 Ноември 2019]

С секция "Обявления и документи" е публикуван Проект за определяне размера на такса битови отпадъци и приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2020 година.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[15 Ноември 2019]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Джебел.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[18 Ноември 2019]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: 1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[21 Ноември 2019]

В секция "Обявления и документи" са публикувани: Проект на План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2020г. и Проект на отчет за изпълнение на програмата за развитие на детско – юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2019 г. [...още]

ПОКАНА

[21 Ноември 2019]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Второто редовно заседание на 27.11.2019 година /Сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Джебел.[...още]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

[21 Ноември 2019]

от Неджми Али - кмет на Община Джебел относно: Изменение и допълнение на структурата на общинска администрация гр. Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[29 Ноември 2019]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил