Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Октомври - 2019 г.


ПРОГРАМА

[04 Октомври 2019]

Есента, с нейните цветове и аромати е един от най-живописните сезони. И докато днес тя е символ на завръщането към рутината и работния процес, то в миналото е била време за равносметка и своеобразен край на селскостопанската дейност. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[17 Октомври 2019]

Публикуван е Окончателния общ устройствен план на Община Джебел. Той се публикува в интернет страницата на общината на основание чл. 127 ал. 6 от ЗУТ и одобрен с Решение № 400/ 10.09.2019 г. на Общински Съвен гр. Джебел. [...още]

Проект на програма

[17 Октомври 2019]

В секция "Обявления и документи" е публикуван проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Джебел за периода 2019 - 2024 г. [...още]

Решение на ОИК

[25 Октомври 2019]

Относно изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[29 Октомври 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава ,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 17 от 22.10.2019 г. на обект : „Преустройство и разширение на съществуваща игрална зала за хазартни игри , находящa се в УПИ I – 435, кв.39 по плана на гр.Джебел...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[29 Октомври 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава ,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 16 от 22.10.2019 г. на обект: “Изграждане на подпорни стени”[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[29 Октомври 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава ,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 18 от 22.10.2019 г. на обект : “Обособяване на 4 броя паркоместа” находящи се в поземлен имот с идентификатор 20746.501.1461 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[29 Октомври 2019]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №1234 от 24.10.2019г. на Кмета на Общината за одобряване на проект за изменение на ПУП - ПЗ /план за застрояване/ на УПИ IX-1079 кв.21 по плана на гр.Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.1078 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел,обл.Кърджали.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[29 Октомври 2019]

Общинска администрация - гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава ,че е издадена ЗАПОВЕД №1 от 29.10.2019 г. на главния архитект на общината за ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 8 от 09.10.2018 г. на обект : „Многофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV-440, кв.39, гр.Джебел, общ.Джебел...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил