Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Август - 2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ

[14 Август 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали съобщава, че за строеж: „Двуетажна масивна жилищна сграда“, находяща се в неурегулиран поземлен имот(НУПИ) с. Сипец, общ.Джебел, с административен адрес: с. Сипец, общ. Джебел...[...още]

ОБЯВА ЗА РАБОТА

[21 Август 2017]

 
Община Джебел обявява свободна позиция за длъжностите: РЪКОВОДИТЕЛ, ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПСИХОЛОГ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ към Център за интегрирани здравно – социални услуги (ЦИЗСУ) гр. Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Август 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна полумасивна жилищна сграда“, находяща се в поземлен имот с пл.сн.№ 44, кв.32 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, с административен адрес: гр.Джебел, кв.“Брягово“, общ. Джебел, обл. Кърджали, собственост на Идриз Христямов Ибрямов, е издадена Заповед № 898 от 15.07.2016 год. на Кмета на Община Джебел по чл.195, ал.6 от ЗУТ. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Август 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна полумасивна жилищна сграда“, находяща се в поземлен имот с пл.сн.№ 70, кв.34 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, с административен адрес: гр.Джебел, кв.“Брягово“, общ. Джебел, обл. Кърджали, собственост на наследниците на Ахмед Алиев Мехмедов, е издадена Заповед № 897 от 15.07.2016 год. на Кмета на Община Джебел по чл.195, ал.6 от ЗУТ. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Август 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна масивна жилищна сграда“, находяща се в поземлен имот с пл.сн.№ 68, кв.34 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, с административен адрес: гр.Джебел, кв.“Брягово“, общ. Джебел, обл. Кърджали, собственост на наследниците на Бейсим Юсеинов Рюстемов е издадена Заповед № 896 от 15.07.2016 год. на Кмета на Община Джебел по чл.195, ал.6 от ЗУТ. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Август 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Едноетажна полумасивна жилищна сграда“, находяща се в поземлен имот с пл.сн.№ 69, кв.34 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, с административен адрес: гр.Джебел, кв.“Брягово“, общ. Джебел, обл. Кърджали, собственост на Алдомир Дафинов Михайлов /Али Дормушев/, е издадена Заповед № 895 от 15.07.2016 год. на Кмета на Община Джебел по чл.195, ал.6 от ЗУТ. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Август 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна полумасивна жилищна сграда“, находяща се в поземлен имот с пл.сн.№ 99, кв.37 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, с административен адрес: гр.Джебел, кв.“Брягово“, общ. Джебел, обл. Кърджали, собственост на наследниците на Кяшиф Хасанов и наследниците на Мюмюн Еминов, е издадена Заповед № 894 от 15.07.2016 год. на Кмета на Община Джебел по чл.195, ал.6 от ЗУТ. [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[22 Август 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Едноетажна полумасивна жилищна сграда“, находяща се в поземлен имот с пл.сн.№ 92, кв.34 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, с административен адрес: гр.Джебел, кв.“Брягово“, общ. Джебел, обл. Кърджали, собственост на Община Джебел, е издадена Заповед № 893 от 15.07.2016 год. на Кмета на Община Джебел по чл.195, ал.6 от ЗУТ. [...още]

Проект за изменение

[22 Август 2017]

Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2017 година.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[23 Август 2017]

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, съобщава, че за строежи: 1. „Двуетажна полумасивна жилищна сграда“,със застроена площ 67 кв.м., находяща се в северната част на поземлен имот с пл.сн.№ 97, кв.37 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел и 2.„Двуетажна полумасивна жилищна сграда“,със застроена площ 30 кв.м.[...още]

Съобщение

[23 Август 2017]

 
за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти частна собственост, съгласно Решение №1089 от 28.12.2016 г. на Министерския съвет, за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България".[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[31 Август 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение №2 от същата Наредба за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за обект : „Пътна връзка на с.Птичар с път І-5/Е-85 Кърджали-Подкова на км 364+500 /стар км 357+500/ в землище Птичар.[...още]

Поздравление към мюсюлманите по случай Курбан Байрам

[31 Август 2017]

Уважаеми съграждани мюсюлмани, Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай големия мюсюлмански празник Курбан байрам! [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил