Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Май - 2017 г.


В Джебел започна изпълнението на проект "Алтернативен свят"

[02 Май 2017]

 
В община Джебел, съгласно подписан договор от 25.04.2017 г., бе дадено началото на проект "Алтернативен свят", който се изпълнява по ОП ”Развитие на човешките ресурси”[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[03 Май 2017]

В секция "Обявления и документи" е публикуван проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2018 г. [...още]

ПОКАНА

[10 Май 2017]

 
П Р О Г Р А М А за 19 май - празник на община Джебел [...още]

ОБРЪЩЕНИЕ НА БАХРИ ЮМЕР - КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

[11 Май 2017]

Уважаеми съграждани, На 19-ти май 1989 година населението на Община Джебел проведе демонстрация срещу половинвековната комунистическа диктатура за да защити своето право на име, език, религия, култура и традиции.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[12 Май 2017]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел.[...още]

Състезание “Млад огнеборец”

[16 Май 2017]

 
На 11 май 2017 г. на стадион “Джебел” в гр. Джебел се проведе Областното състезание с Младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец”.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[17 Май 2017]

В секция "Обявления и документи" е публикуван Проект за изменение, допълнение - актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2017 година.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[22 Май 2017]

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.1от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПП / подробен устройствен план – парцеларен план/ на обект: „Водоснабдяване на с. Софийци, общ. Джебел от Помпена станция „Балабаново“, общ. Момчилград в землище с. Софийци...[...още]

Честит 24 май!

[24 Май 2017]

Преди няколко дена на среща под ръководството на Хайрие Мехмед –секретар на община Джебел се проведе работна среща с директорите на учебните и детски заведения и представител на бизнеса. Като резултат от обсъжданията се реши:[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил