Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Ноември - 2017 г.


ЗАПОВЕД

[08 Ноември 2017]

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.62, чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.18, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Джебел...[...още]

ГРАФИК

[08 Ноември 2017]

График за датата и мястото на провеждане на информационни срещи, събития, семинари, обучения и други мероприятия през месеците ноември и декември 2017г. на СНЦ "МИГ Ардино - Джебел".[...още]

Проект

[17 Ноември 2017]

за определяне размера на такса битови отпадъци и приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2018 година[...още]

Проект за изменение и допълнение

[20 Ноември 2017]

на чл.17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущетсво в община Джебел [...още]

Проект за aктуализация на наредба

[20 Ноември 2017]

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел[...още]

ПОКАНА

[21 Ноември 2017]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Двадесет и трето редовно заседание на 28.11.2017 година /Вторник/ от 10.00 часа...[...още]

ГРАФИК

[21 Ноември 2017]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 24.11.2017 – 27.11.2017г.[...още]

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА И ОТЧЕТ

[21 Ноември 2017]

В секция "Обявления и документи" в уебсайта на Община Джебел са публикувани: Проект на План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2018 година и Отчет на за изпълнение на програмата за развитие на детско – юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2017 г.[...още]

ПОКАНА

[21 Ноември 2017]

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Ардино - Джебел" има удоволствието да Ви покани на Информационна конференция «ВОМР - предизвикателства и възможности?» на 29 ноември 2017 г., от 11.00 ч. в гр. Ардино, в заседателната зала на общината.[...още]

ПОКАНА

[21 Ноември 2017]

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Ардино - Джебел" има удоволствието да Ви покани на Информационна конференция «ВОМР - предизвикателства и възможности?» на 30 ноември 2017 г., от 11.00 ч. в гр. Джебел, в заседателната зала на общината.[...още]

Възпоменание на жертвите от ПТП

[22 Ноември 2017]

 
Днес, 22.11.2017 г. – 12:15 ч. в двора на СУ "Христо Ботев" –гр.Джебел се проведе мероприятие по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия (ПТП).[...още]

Началник РСПБЗН гр. Джебел ,гл. инспектор Росен Добрев навърши 50 годишен юбилей

[28 Ноември 2017]

 
Днес по повод 50-годишнината на гл. инспектор Росен Добрев му бе връчен поздравителен адрес . Секретарят на общината Хайрие Мехмед пожела на рожденика много здраве успехи и благополучие в личен и професионален план.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил