Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Октомври - 2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[04 Октомври 2017]

Общинска администрация-гр.Джебел, област Кърджали, съобщава, че на основание чл.150 ,ал.1, във връзка с чл.124-а , ал.2 от ЗУТ ,е издадена ЗАПОВЕД № 926 от 04.10.2017г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект:„Складово-производствена база с търговски обект“, находящ се в поземлен имот № 000324 в землище на с.Вълкович, община Джебел“.[...още]

Турнир на МПО „Младогнеборец”

[10 Октомври 2017]

 
Турнирът на МПО „Младогнеборец” за Преходната купа „Юлиян Манзаров“ се провежда с цел по-нататъшно популяризиране и развитие на професията на пожарникаря и спасителя сред подрастващите и укрепване на дружбата и приятелството между децата, техните преподаватели и инструктори от различните отбори и градове в страната.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[10 Октомври 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1,във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 956 от 10.10.2017 г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект :„Преустройство, надстройка и смяна предназначението на складова база ,склад в сграда за обществено обслужване с места за настаняване, находяща се в ПИ с идентификатор 20746.502.1248 по КККР на гр.Джебел[...още]

ПОКАНА

[19 Октомври 2017]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Двадесет и второ редовно заседание на 26.10.2017 година /Четвъртък/ от 10.00 часа[...още]

ГРАФИК

[19 Октомври 2017]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 23.10.2017 – 24.10.2017г. [...още]

Със заключителна конференция приключи реализацията на проект „Създаване на център за социални услуги – гр.Джебел”

[19 Октомври 2017]

 
На заключителна конференция в град Джебел бяха отчетени резултатите от реализацията на проект „Създаване на център за социални услуги – гр.Джебел”. Проектът бе с продължителност 21 месеца.[...още]

Информационна кампания

[20 Октомври 2017]

ЗАПАЗЕТЕ КОСТИТЕ СИ - ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ![...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[23 Октомври 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел,област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а,ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1161 от 23.10.2017 г. на Кмета на общината за изработване на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на част от кв.5 по плана на гр. Джебел...[...още]

Проект за изменение, допълнение - актуализация

[31 Октомври 2017]

на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел през 2017 година.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил