Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Януари - 2017 г.


Мирослав Белев получи почетен знак за особени заслуги за развитието на спорта в община Джебел

[03 Януари 2017]

 
Искам да започнем Новата 2017 година с една хубава новина от Джебел. В последните дни на изтичащата 2016 г. на среща при Кмета на общината Бахри Юмер, нашият съгражданин Мирослав Събинов Белев жител на село Припек получи...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[04 Януари 2017]

Днес от 14.30 часа при кмета на община Джебел се събра общинският кризисен щаб във връзка с предстоящето прогнозирано застудяване. Разпределени бяха задачите по различните институции.[...още]

ОТЧЕТИ

[04 Януари 2017]

В секция "Нормативни документи" в уебсайта на Община Джебел са публикувани следните отчети:[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[04 Януари 2017]

В секция "Обявления и документи" в уебсайта на Община Джебел са публикувани следните проекти на нормативни документи:[...още]

Обявяване на неучебни дни

[08 Януари 2017]

Със заповед №12 от 08.01.2017 год. на кмета на община Джебел дните 09.01. и 10.01.2017 год. (Понеделник и Вторник ) са обявени за неучебни дни за всички учебни заведения на територията на община Джебел.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[10 Януари 2017]

Със заповед №32 от 10.01.2017 год. на Кмета на община Джебел 11.01.2017 год. (сряда) е обявен за неучебен ден за всички учебни заведения на територията на община Джебел.[...още]

Пожарникар на годината

[10 Януари 2017]

 
Днес 10.01.2017 г. в областна администрация гр. Кърджали се събраха представителите на всички служби "Пожарна безопасност и защита на населението" от област Кърджали.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[10 Януари 2017]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-09-251 от 21.12.2016 г. на Областен управител на област Кърджали се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строеж: „Водоснабдяване на с.Софийци, общ.Джебел от ПС „Балабаново“...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[11 Януари 2017]

Във връзка с лошите метеорологични условия и тежката зимна обстановка, със заповед на министъра на образованието – дните от 12 януари /четвъртък/ до 13 януари /петък/ включително се обявяват за неучебни за учебните заведения на територията на Община Джебел.[...още]

ОБЯВА

[16 Януари 2017]

Община Джебел на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.43, ал. 1 и чл.98, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел ОБЯВЯВА:[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[20 Януари 2017]

Общинска администрация- гр.Джебел, общ.Джебел, област Кърджали,на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС , съобщава, че е осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение №2 от същата Наредба за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за обект: „Водоснабдяване на с.Софийци, общ.Джебел от ПС „Балабаново“...[...още]

ПОКАНА

[23 Януари 2017]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Петнадесето редовно заседание на 30.01.2017 година /Понеделник/ от 10.00 часа[...още]

ГРАФИК

[23 Януари 2017]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 25.01.2017 – 26.01.2017г. [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[24 Януари 2017]

Министърът на регионалното развитие и благоустройство, на ознование чл. 34а, ал. 3 от ЗДС обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обекта: "Междусистемна газова връзка Гърция - България".[...още]

ОБУЧЕНИЕ

[27 Януари 2017]

 
В последните дни на 2016г. директорите и учителите от детските градини от Община Джебел преминаха обучение на тема: „Портфолио на учителя, портфолио на детето”. Днес секретарят на общината - Хайрие Мехмед връчи на всички участници сертификати след успешно положен изпит.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил