Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Май - 2016 г.


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

[05 Май 2016]

 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ , ДРАГИ СЛУЖИТЕЛИ. СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Дълги години ПГ „Руска Пеева”е училище, където са се обучавали и възпитавали много ученици не само от града и общината, но и от цялата страна.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[10 Май 2016]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 723 от 10.05.2016 г. на Кмета на общината за изработване на: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване...[...още]

Проект на наредба

[12 Май 2016]

за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Джебел[...още]

Проект на Годишен план

[12 Май 2016]

за развитие на социалните услуги в община Джебел[...още]

ПРОЕКТ

[12 Май 2016]

За изменение в чл. 10 ал.1 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел [...още]

ЗАПОВЕД

[16 Май 2016]

№ 731/16.05.2016г. относно: Разрешаване на организирането на протестен митинг.[...още]

П Р О Г Р А М А

[16 Май 2016]

за 19 май - празник на община Джебел[...още]

За празника на ДЖЕБЕЛ

[17 Май 2016]

 
на 19 май ще ни гостува певицата БУРДЖУ БЮНЕШ. На 19.05.2016г. от 14:00ч. ЗАПОВЯДАЙТЕ![...още]

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

[17 Май 2016]

Уважаеми съграждани, Поздравявам Ви с Празника на гр.Джебел – 19 май. За нас Джебел не е просто географско понятие. Той е пространство, преживяно като съдба. Тук всички заедно усещаме магическото единение на история, природни дадености, силни и здрави традиции. [...още]

П О К А Н А

[26 Май 2016]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Осмо редовно заседание на 03.06.2016 година /Петък/ от 16.00 часа[...още]

ГРАФИК

[26 Май 2016]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 27.05.2016 – 30.05.2016г.[...още]

Решение

[27 Май 2016]

за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[31 Май 2016]

 
относно: Инициативата „Да изчистим България заедно – 2016”[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил