Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Декември - 2016 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[01 Декември 2016]

Общинска администрация- гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ,съобщава ,че е издадено разрешение за строеж : № 27 / 28.11. 2016 г. за „ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АВТОСЕРВИЗ И АВТОМИВКА“ [...още]

РЕШЕНИЕ № ХА -10 Е0/2016г.

[06 Декември 2016]

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[06 Декември 2016]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1255 от 06.12.2016 г.на Кмета на общината за изработване на изменение на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ ХІІ-299 в кв.23, гр.Джебел[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[06 Декември 2016]

Общинска администрация -гр.Джебел,област Кърджали,съобщава,че на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124-а , ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПО-ВЕД № 1254 от 06.12.2016 г.на Кмета на общината за изработване на Компле- ксен проект за инвестиционна инициатива на обект: „Автомивка с гараж за лични нужди в УПИ VІІ-307, кв. 23 по ПУП на гр. Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[09 Декември 2016]

В секция "Обявления и документи" в уебсайта на Община Джебел са публикувани "Отчет за изпълнение на програмата за развитие на детско – юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2016 г." и "Проект на План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2017 година"[...още]

ПОКАНА

[20 Декември 2016]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Четиринадесето редовно заседание на 27.12.2016 година /Вторник/ от 10.00 часа[...още]

ГРАФИК

[20 Декември 2016]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 21.12.2016 – 22.12.2016г.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[29 Декември 2016]

Общинска администрация-гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а,ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1408 от 27.12.2016 г. на Кмета на общината за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ на поземлен имот с пл.сн. № 60 по плана на с.Папрат, общ. Дже-бел,обл. Кърджали.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил