Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Ноември - 2016 г.


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

[01 Ноември 2016]

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Поздравяваме Ви с Деня на народните будители – 1 ноември! На този ден отдаваме своето преклонение пред многобройните духовници и книжовници, които са успели да съхранят българската култура.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[01 Ноември 2016]

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[01 Ноември 2016]

Общинска администрация- гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ,съобщава ,че е издадено разрешение за строеж : № ... / ....... 2016 г. „Довеждащ водопровод от сондаж № 3 до гр. Джебел с дължина 2302 м в землища на с.Папрат и гр.Джебел, общ.Джебел,обл.Кърджали“[...още]

ОБЯВА

[09 Ноември 2016]

Агенция по заетостта набира кандидатки за бране на ягоди в Испания. Търсят се жени между 20 и 40 години, с опит в селскостопанската работа и с подходящи физически данни, предвид начина на бране и високите температури.[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[09 Ноември 2016]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : „Водоснабдяване на с.Софийци от ПС „Балабаново“[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[14 Ноември 2016]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 1206 от 14.11.2016 г. на Кмета на общината за изработване на: Проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация / на част от кв.39...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[15 Ноември 2016]

На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Джебел обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2017 г. за местни дейности, което ще се проведе на 01.12.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на общината на ул.”Еделвайс”19.[...още]

ПОКАНА

[21 Ноември 2016]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Тринадесето редовно заседание на 28.11.2016 година /Понеделник/ от 10.00 часа[...още]

ГРАФИК

[21 Ноември 2016]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 23.11.2016 – 24.11.2016г.[...още]

ОБЯВА

[21 Ноември 2016]

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил