Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Август - 2015 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[04 Август 2015]

В качеството си на Възложител Община Джебел Ви уведомява, че на 07.08.2015 г. от 16:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Джебел на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс” №19, ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на превоз на ученици, учители и деца от детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2015/2016 г.”[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[10 Август 2015]

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 13.08.2015 Г. ОТ 17:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ НА АДРЕС: ГР. ДЖЕБЕЛ, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” №19, ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПО ЗАЯВКА НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИЯ ПЕРИОД 2015/2016 ГОДИНА”.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[10 Август 2015]

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 13.08.2015 Г. ОТ 17:30 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ НА АДРЕС: ГР. ДЖЕБЕЛ, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС” №19, ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”.[...още]

ПОКАНА

[13 Август 2015]

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Общинска администрация Джебел има удоволствието да ви покани на подготвителна среща за избор на представители на стопанския и нестопанския сектор, които ще участват в създаване на Местно партньорство за подаване съвместно със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Ардино“[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[17 Август 2015]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[17 Август 2015]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : Промяна по време на строителство /с цел ново преустройство и разширение на производствен цех за цилиндри до 50 работни места/[...още]

ПОКАНА

[17 Август 2015]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Четиридесeт и пето редовно заседание на 24.08.2015 година /Понеделник/ от 10.00 часа[...още]

ГРАФИК

[17 Август 2015]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 19.08.2015 – 21.08.2015г.[...още]

ПРОТОКОЛ

[18 Август 2015]

от проверка за спазване на чл.92 от Закона за гражданската регистрация[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[25 Август 2015]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно : Уведомление за инвестиционно предложение за обект : „Автоцентър с пункт за извършване на ГТП /годишни технически прегледи/[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[25 Август 2015]

Общинска администрация - гр.Джебел,област Кърджали,съобщава,че на основание чл.150 , ал.1, във връзка с чл.124-а , ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПО-ВЕД № 1004 от 25.08.2015 г.на Кмета на общината за изработване на Компле- ксен проект за инвестиционна инициатива на обект: „Автоцентър с пункт за извършване на ГТП /годишни технически прегледи/[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил