Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Януари - 2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[06 Януари 2015]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б,ал.1 от ЗУТ с Решение № 339,прието на засе-дание на Общински съвет - Джебел, проведено на 21.11.2014 г. / Протокол № 36, е дадено разрешение за изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на имот с № 011508...[...още]

ПОКАНА

[13 Януари 2015]

 
Общинска админнистрация джебел организира заключителна пресконференция по проект: "Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им". [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[14 Януари 2015]

В секция "Нормативни документи" на сайта на община Джебел са публикувани: Отчет за изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Джебел през 2014г...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[14 Януари 2015]

В секция "Обявления и документи" в сайта на община Джебел са публикувани: 1. Проект на Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2015г.; 2. Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2015 г.; 3. Проект на Общински план за младежта 2015 година [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[14 Януари 2015]

ПРОЕКТ!!! Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009г. на територията на Община Джебел и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел ... [...още]

Представени бяха дейностите и резултатите по проект за усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел

[16 Януари 2015]

 
В общинската администрация в Джебел се проведе заключителна пресконференция по проект “Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им”, който се изпълнява по договор №13-13-174/17.04.2014г. по ОП “Административен капацитет”...[...още]

ПОКАНА

[20 Януари 2015]

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ: Общинския съвет - Джебел на Тридесет и осмо редовно заседание на 28.01.2015 година /Сряда/ от 16.00 часа[...още]

Г Р А Ф И К

[20 Януари 2015]

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 23.01.2015 – 27.01.2015г.[...още]

ПОКАНА

[26 Януари 2015]

 
Общинска администрация Джебел организира всъпителна конференция по проект: „Подобряване на работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната им компетентност”[...още]

Встъпителна конференция

[30 Януари 2015]

 
В Джебел се проведе всъпителна конференция по проект за повишаване професионалната компетентност на общинските служители[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил