Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Септември - 2014 г.


Прессъобщение

[03 Септември 2014]

 
В залата на общинската администрация в Джебел се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите и целите по проект: "Усъвършенстване на политиките за управление и координация в община Джебел чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им".[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[09 Септември 2014]

Общинска администрация Джебел уведомява, че във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05. 10. 2014 г. на E-mail адрес:grao_dj@b-trust.org гражданите, притежаващи електроен подпис могат да подадат следните заявления :[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[09 Септември 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2014/2015 г. на територията на община Джебел”[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[10 Септември 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение за обект:[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[11 Септември 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Водоснабдяване на с. Устрен - "Долна махала”, общ. Джебел"[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[11 Септември 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Водоснабдяване на с. Устрен – “Долна махала”, общ. Джебел”[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[16 Септември 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124-а ал.1 от ЗУТ е издадена ЗАПОВЕД № 937 от 16.09.2014 г. на Кмета на общината за изработване на проект за ПУП-ПЗ...[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[18 Септември 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ”.[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[18 Септември 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ"[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[24 Септември 2014]

В секция 'Избори' е публикуван Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014г.[...още]

ПОКАНА

[24 Септември 2014]

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителната пресконференция по Проект ” Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната компетентност”[...още]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ КОМПЕТЕНТНОСТ ” НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

[30 Септември 2014]

 
На 29.09.2014 г. от 13.00 часа в залата на Община Джебел се проведе заключителна пресконференция по ПРОЕКТ: „Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната им компетентност”...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[30 Септември 2014]

Общинска администрация -гр. Джебел, област Кърджали,съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 965 от 30.09.2014 г. на Кмета на общината за изработ¬ване на: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ [...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[30 Септември 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел,област Кърджали, на основание чл.34б, ал.2 от ЗДС, съобщава, че е издадено РЕШЕНИЕ № 511 от 17.07.2014 г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[30 Септември 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел,област Кърджали, на основание чл.34б, ал.2 от ЗДС, съобщава, че е издадено РЕШЕНИЕ № 581 от 04.08.2014 г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ...[...още]

П Р О Т О К О Л

[30 Септември 2014]

Днес на 26.09.2014 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – Джебел, на основaние чл. 101г, ал. 3 от ЗОП и Заповед №959 от 26.09.2014 г. за назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на офертите за участие в...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил