Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Май - 2014 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[10 Май 2014]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 435 от 28.04.2014 г. на Кмета на общината за изработ- ване на : Проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на част от с.Мишевско ,общ. Джебел, обл.Кърджали.[...още]

З А П О В Е Д

[13 Май 2014]

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от ИК и постъпили обяснения от кметове на кметство с.Плазище и кметство с.Търновци ЗАПОВЯДВАМ: Променям моя Заповед № 300 / 24.03.2014г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[13 Май 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2015 година.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[15 Май 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект на Общинска програма за закрила на детето 2014 г.[...още]

Джебел отбеляза 25 години от майските събития

[19 Май 2014]

 
Четвърт век от майските събития и поставяне началото на демократичните процеси в България отбелязаха на днешния 19 май жителите и гостите на град Джебел. За 25 годишнината в небето полетяха и 25 гълъба - символ на мира и демокрацията. Прозвучаха химна на България и химна на обединена Европа.[...още]

ОБЯВА

[19 Май 2014]

Областен военен отдел – Кърджали набира кандидати отговарящи на изискванията за обучение в курсове за начална и/или специална военна подготовка през 2014г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[21 Май 2014]

В секция "Евроизбори 2014" в сайта на Община Джебел е публикуван актуалния списък на Секционните избирателни комисии.[...още]

ПОКАНА

[22 Май 2014]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ Общинския съвет - Джебел на Тридесет и първо редовно заседание на 29.05.2014 година [...още]

Г Р А Ф И К

[22 Май 2014]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 27.05.2014 – 28.05.2014г. [...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[29 Май 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Доставка на газьол за отопление по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2014/2015 г.”[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[29 Май 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детските градини намиращи се на територията на община Джебел”[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[29 Май 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: "Организиране на превоза на учениците до 16 годишна възраст и на учителите на територията на Община Джебел със специализиран транспорт, съгласно утвърдената транспортна схема от Общински съвет Джебел за учебната 2014/2015 г."[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил