Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Април - 2014 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

[07 Април 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение: ”Съоръжение над приток на р.Джебелска на местен път ІІІ-5082 /Джебел-Мишевсдксо/ - с.Щерна”. [...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[07 Април 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение: ”Местен път КRZ2078 - /ІІІ-508, Рогозче-Самодива/ Овчево-Илийско-Великденче, Подобект:”...[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[10 Април 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Извозване на твърди битови отпадъци от депо в с. Вълкович, общ. Джебел до регионално депо с. Вишеград, общ. Кърджали”[...още]

Засадиха 70 дръвчета

[11 Април 2014]

Във връзка с деня на гората, деца от МПО ”Млад огнеборец” към СОУ ”Христо Ботев” гр.Джебел, служители от РСПБЗН Джебел и участък на горско стопанство Джебел засадиха 70 броя дръвчета в градската част на гр.Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[11 Април 2014]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект за изменение, допълнение и актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост[...още]

Мевлия от община Джебел – първа в страната по съвременен турски език. Атилия „взриви” НДК със солово изпълнение

[14 Април 2014]

 
Дългоочаквания национален кръг на конкурсите „Букет” се проведе в София на 12 април 2014 г. в зала № 3 на най-големия храм на културата в страната НДК. Събитието бе грандиозно по своите мащаби...[...още]

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт

[14 Април 2014]

Магистърската програма „Младежки дейности и спорт" се реализира в Националната спортна академия „Васил Левски", Учителски факултет в професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание" в два семестъра (60 кредита) в редовна и задочна форма на обучение.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[14 Април 2014]

 
В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект на годишен план за развитие на социалните услуги в община Джебел за 2015 година[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[16 Април 2014]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.150 ал.1 от ЗУТ е издадена ЗАПОВЕД № 409 от 15.04.2014 г. на Кмета на общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[16 Април 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение...[...още]

ПОКАНА

[22 Април 2014]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ [...още]

Г Р А Ф И К

[22 Април 2014]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ  ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 24.04.2014 – 25.04.2014г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[23 Април 2014]

Общинска администрация Джебел уведомява, че във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. на E-mail адрес: grao_dj@b-trust.org гражданите, притежаващи електроен подпис могат да подадат следните заявления [...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[24 Април 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно намерение за Обект...[...още]

Райони състезания на Младежките противопожарни отряди

[24 Април 2014]

 
На 23.04.2014г на стадион "Джебел" гр.Джебел се проведоха Районите състезания на Младежките противопожарни отряди на територията на Община Джебел, който преминаха при много голям зрителски интерес.[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[25 Април 2014]

Общинска адмистрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - фаза окончателен проект за обект „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“[...още]

ОБЯВА

[30 Април 2014]

На основание чл. 128, ал.5 (ред.,дв,бр.17/2009г.) По реда на чл. 121, ал. 1 (ред.,дв,бр.65/2004г.) от Закона за устройство на територията „Ай Си Джи БИ" АД (ЕИК 201383265) уведомява Вас и всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил