Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Февруари - 2014 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

[03 Февруари 2014]

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 131 от 30.01.2014 г. на Кмета на общината за изработ- ване на:Проект за изменение на ПУП-ПРЗ[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[06 Февруари 2014]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: Организация на обучения по проект: „Подобряване работата...[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[06 Февруари 2014]

Относно: Предстоящи през Май 2014г. Избори за членове на Европейския парламент[...още]

ПОКАНА

[07 Февруари 2014]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ Общинския съвет - Джебел на Двадесет и Осмо редовно заседание на 14.02.2014 година /Петък/ от 10.00 часа[...още]

Г Р А Ф И К

[07 Февруари 2014]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 10.02.2014 – 12.02.2014г.[...още]

ЦОП - Джебел навърши три години

[08 Февруари 2014]

 
На 07.02.2014 г. беше честван третият рожден ден на Центъра за обществена подкрепа. На мероприятието бяха поканени всички деца, ползващи услугите на Центъра. Някои от тях бяха придружени от майките или близките си. [...още]

Днес почитаме 141 години от обесването на Васил Левски

[19 Февруари 2014]

Идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК), български национален герой, Левски е един от ония политически мъже, който още приживе с идеи, смелост и деятелност, с единство на думи и дела печели признание, а след героичната си гибел става знаме на всичко чисто, демократично и напредничаво в българското историческо развитие.[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[24 Февруари 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124-а, ал.1 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 163 от 24.02. 2014 г. на Кмета на общината за изработване на подробен устройствен план -парцела- рен план за елементи на техническата инфраструктура в землища с. Папрат и гр. Джебел...[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[25 Февруари 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.134, ал.1 т.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № 164 от 24.02. 2014 г. на Кмета на общината за изработване на изменение на ПУП-план за застрояване...[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[25 Февруари 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение за обект...[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[25 Февруари 2014]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали,съобщава,че на основание чл.124-б, ал.2 от ЗУТ, е издадена ЗАПОВЕД № РД-02-14-793 от 21.08. 2013 г. на Министъра на регионалното развитие, издадена на Агенция „Пътна инфраструктура” за изработване на подробен устройствен план...[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил