Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Април - 2013 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[01 Април 2013]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „"Подпорни стени и възстановяване на улица в с.Припек, община Джебел от О.Т.52 до О.Т.70 - I етап по Решение №2, т.11 на МВКВП - 26.02.2013 г.”[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[01 Април 2013]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на посетителски туристически център и допълнителни атракции в УПИ XV - 427, гр. ДЖЕБЕЛ (ПИ с идентификатор 20746.502.1530)”[...още]

Световен ден на гората

[02 Април 2013]

21 март е избран за Световен ден на гората, за да се защити флората и фауната. По инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г.[...още]

Заедно на 20 април!

[09 Април 2013]

Амбицията на "Да изчистим" е всички ЗАЕДНО да направим света по-чист, по-уютен и по-зелен. От 5 години насам опитът "чистене на една държава за един ден" се предава от страна в страна. През 2013-а е определен Денят в България да е 20 април.[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[19 Април 2013]

В секция "Избори за народни представители 2013" в сайта на Община Джебел е публикувано решение на Районната избирателна комисия Кърджали относно назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) в община Джебел за произвеждане на избори за народни представители 12 май 2013г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

[22 Април 2013]

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 25.04.2013 Г. ОТ 16:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ...[...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[23 Април 2013]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект за Общинска програма за закрила на детето на Община Джебел за 2013 година[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[29 Април 2013]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” [...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[30 Април 2013]

Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Изграждане на посетителски туристически център и допълнителни атракции в УПИ XV - 427, гр. Джебел (ПИ с идентификатор 20746.502.1530)”[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил