Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Декември - 2013 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[02 Декември 2013]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: “Доставка на горива – бензин А 95-Н, дизелово гориво, газ пропан – бутан, двигателни и хидравлични масла за автомобилите и машините на Общинска администрация - Джебел”[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[03 Декември 2013]

Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, уведомява собствениците на имоти, за предстоящото отчуждаване във връзка с реализацията на обект:”Водоснабдяване на махали в с.Мишевско и с.Папрат, общ.Джебел”[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[04 Декември 2013]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект на план-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в Община Джебел за 2014 година[...още]

Обявление

[04 Декември 2013]

Общинска администрация - гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение:”Възстановяване на речен праг,част от колектор за битови отпадъчни води...[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[05 Декември 2013]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект на наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[05 Декември 2013]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект за изменение в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[05 Декември 2013]

В секция "Обявления и документи" в сайта на Община Джебел е публикуван Проект за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел.[...още]

ПОКАНА

[12 Декември 2013]

 
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация СВИКВАМ[...още]

Г Р А Ф И К

[12 Декември 2013]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 16.12 - 18.12.2013 г.[...още]

СРЕДНОШКОЛЦИ ОТ ДЖЕБЕЛ КУПУВАТ ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦОП

[17 Декември 2013]

 
Учениците от клуба по Английски език към ОДК- Джебел, организираха и проведоха мащабна доброволческа кампания, под надслов „Помогни за да се усмихнем”. [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил