Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Септември - 2012 г.


О Б Я В А

[05 Септември 2012]

На 24 септември 2012 година/ понеделник от 10,00 до 16,00 часа в поликлиниката всеки, който желае ще може да определи личния си риск от остеопороза и измерване на костната плътност.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[10 Септември 2012]

 
На 17.09.2012 година /Понеделник / от 16.00 часа в заседателната зала на Община Джебел ще се проведе редовното заседание на Общински съвет Джебел при следния проекто- ДНЕВЕН РЕД:[...още]

Г Р А Ф И К

[10 Септември 2012]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 12.09 - 14.09.2012 Г.[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[11 Септември 2012]

 
№ 36 От 10.09.2012 г. Общинска администрация-гр.Джебел,област Кърджали, съобщава, че е издадена ЗАПОВЕД № 907 от 10.09.2012 г.на Кмета на общината за изработ- ване на : Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ І кв.10 по плана на с. Плазище, общ.Джебел, обл.Кърджали с възложител Сезгин Фаик Емин. [...още]

Ученици от Джебел се завърнаха от фестивал в Приморско

[12 Септември 2012]

 
45 ученици от училищата в община Джебел, с подкрепата на Общинска администрация Джебел, взеха участие в Петия детски фолклорен фестивал „Орфей пее с морето” в Приморско.[...още]

Започват есените празници в Джебелско

[12 Септември 2012]

 
Традиционните есенни празници в община Джебел започват на 12 октомври. С тях местните хора отбелязват края на земеделската година и правят анализ на придобитата реколта. Те ще продължат три дни – до 14 октомври включително, под патронажа на кмета на общината Бахри Юмер. [...още]

Общинското ръководство на Джебел ще зарадва младите хора с мини футболно игрище

[13 Септември 2012]

 
Ново футболно игрище ще зарадва в навечерието на есенните празници на Джебел запалянковците на най-популярния спорт в света. То е предназначено за минифутбол на малки вратички. [...още]

ПОКАНА

[14 Септември 2012]

 
Общинска администрация Джебел отправя покана за участие в обществена поръчка с обект на дейност: „Доставка на твърди горива – дърва и брикети за нуждите на Общинска администрация Джебел, детските градини и училища в Oбщина Джебел за отоплителния период 2012-2013 г.”.[...още]

ПОКАНА

[14 Септември 2012]

 
Общинска администрация Джебел отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет на дейност" Доставка на оборудване за нуждите на ОУ "Васил Левски" с. Устрен и ОУ "Христо Смирненски" с. Рогозче, oбщ. Джебел[...още]

ПОКАНА

[14 Септември 2012]

 
Общинска администрация Джебел отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет на дейност: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2012/2013 г. на територията на Oбщина Джебел, по обособени позиции.[...още]

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

[17 Септември 2012]

 
Мили деца, ученици и преподаватели! 15 септември е денят, в който подрастващите встъпват отново в класните стаи. За наякои това е първата крачка по пътя на познанието. Училището е мястото, в което се придобиват знания, но и не само. Ролята му е не само образователна, но също така възпитателна и социална. За това на всички ученици пожелавам успех по пътя на знанието, а на учителите - ползотворна учебна година. Кмет на община Джебел Бахри Юмер [...още]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[17 Септември 2012]

 
Днес 17.09.2012г., в изпълнение на Заповед 842/31.08.2012г. на Кмета на Община Джебел, за провеждане на конкурс за длъжността – началник отдел „Образование, култура и спорт”, комисия назначена със Заповед 970/17.07.2012г. проведе заседание на което разгледа постъпилите заявления за участие в конкурса, за съответствие с определените в заповедтта на кмета изисквания.[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[25 Септември 2012]

 
№ 37 от 17.09.2012 г. Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 964 от 17.09.2012 г.на Кмета на общината за изработване на: Проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация / на кв.36 по плана на гр. Джебел ,общ. Джебел, обл.Кърджали[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[26 Септември 2012]

 
№ 41 от 24.09.2012 г. Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 1039 от 24.09.2012 г.на Кмета на общината за изработване на: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на кв.61 и част от кв.62 по плана на гр. Джебел , засягащ ПИ с идентификатори № 20746.503.1090 и 20746.503.1091 по КККР на гр.Джебел, общ. Джебел, обл.Кърджали[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил