Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Март - 2012 г.


З А П О В Е Д

[01 Март 2012]

 
№ 93 Джебел , 24.02.2012г. На основание чл.44,ал 2 от ЗМСМА и във връзка с § 47 от закона за държавния бюджет на РБ за 2012г., ПМС 367 за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2012г.;Протокол на общо събрание на директорите на общинските училища от 20.01.2010г., Протокол от общо събрание на директорите на общинските ЦДГ и ОДЗ от 20.01.2012г.и Решение на ОбС №29 от 15.02.2012г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : [...още]

Честит празник

[02 Март 2012]

 
Кметът на община Джебел Бахри Юмер и Общинският съвет поздравяват жителите на общината с Националния празник на България – 3-ти март. [...още]

УКАЗАНИЯ

[06 Март 2012]

 
ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ ПО ПЪТИЩА, ОТВОРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ПО УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА [...още]

Честит 8-ми март!

[07 Март 2012]

 
Кметът на община Джебел Бахри Юмер и Общинският съвет поздравяват с Международния ден на жената – 8 март всички представителки на нежния пол от общината. Пожелават им да са горди и уверени жени, смели в мечтите си и да не забравят, че тяхното признание е да правят света по-добър! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! [...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[12 Март 2012]

 
Община Джебел обявява обществена поръчка за подмяна на котелната инсталация на ОДЗ „Щастливо детство” град Джебел. Подмяната на инсталацията включва демонтаж на старата инсталация и доставка и монтаж на чугунен котел 330 kw.[...още]

ПОКАНА

[15 Март 2012]

 
На 26 март 2012г., от 16:00 часа, в заседателната зала на община джебел ще се проведе редовно заседание на Общинският съвет, при следния дневен ред:[...още]

Г Р А Ф И К

[15 Март 2012]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 20.03 - 23.03.2012 Г[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил