Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Ноември - 2012 г.


ПРОЕКТ

[01 Ноември 2012]

 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[07 Ноември 2012]

 
№ 53 от 06.11.2012 г. Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 1195 от 05.11.2012 г.на Кмета на общината за изработване на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива [...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[07 Ноември 2012]

 
№ 54 от 06.11.2012 г. Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 1196 от 05.11.2012 г.на Кмета на общината за учредяване безвъзмездно право на прокарване на подземни кабелни линии[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[07 Ноември 2012]

 
№ 55 от 06.11.2012 г. Общинска администрация -гр.Джебел,област Кърджали, съобщава,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ № 01 от 05.11.2012 г.на Кмета на общината за специално ползване на пътищата чрез изграждане и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя[...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[07 Ноември 2012]

 
№ 56 от 06.11.2012 г. Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, съобщава,че е издадена ЗАПОВЕД № 1197 от 05.11.2012 г.на Кмета на общината за учредя- ване безвъзмездно право на прокарване на подземни кабелни линии.[...още]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

[13 Ноември 2012]

 
Общинска администрация Джебел обявява обществена поръчка с предмет на дейност: Избор на лицензиран консултант за упражняване на надзор по време на строителството на обекти по обособени позиции: 1.1. „Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура”. 1.2. „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и улично осветление в гр. Джебел”. [...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[22 Ноември 2012]

 
№ 62 от 21.11.2012 г. Общинска администрация - гр.Джебел,област Кърджали, съобщава, че е издадено Решение № ХА-13-П /2012 год. на Министъра на околната среда и водите – Регионална инспекция Хасково за прекратяване процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС за инвестиционно предложение:[...още]

П О К А Н А

[23 Ноември 2012]

 
На 30.11.2012г. /петък/, от 10,00 часа в заседателната зала на Община Джебел ще се проведе заседание на Общинският съвет.[...още]

Г Р А Ф И К

[23 Ноември 2012]

 
НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 22.11 - 23.11.2012 Г. [...още]

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕН ПРИЕМЕН ДЕН В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

[28 Ноември 2012]

Областният информационен център – Кърджали продължава поредицата от изнесени информационни дни в седемте общини на област Кърджали. Приемният ден в Джебел ще се състои на 30.11.2012 година от 10.00 до 16.00 часа в сградата на общината.[...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил