Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Октомври - 2012 г.


П О К А Н А

[04 Октомври 2012]

На 11.10.2012 година /Четвъртък / от 16.00 часа в заседателната зала на Община Джебел ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет - Джебел[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[04 Октомври 2012]

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ[...още]

Г Р А Ф И К

[04 Октомври 2012]

НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 08.10 - 10.10.2012 Г.[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[04 Октомври 2012]

ОИК-ДЖЕБЕЛ С РЕШЕНИЕ №176/29.09.2012 г. ОПРЕДЕЛИ: Секция, в която могат да гласуват хора с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания за частичните изборите на 07.10.2012 год. в Община Джебел – СИК № 090800014 – с. Рогозче[...още]

Мустафа Сюлейман Сюлейман от ДПС е новият кмет на село Рогозче

[09 Октомври 2012]

 
Мустафа Сюлейман Сюлейман от ДПС ще заеме кметския пост в джебелското село Рогозче, решиха гласоподавателите след проведените частични кметски избори в китното селце.[...още]

Стотици се събраха за есенните празници на Джебел

[15 Октомври 2012]

 
Три дни малкото китно градче Джебел бе арена на много веселие и угощения. В дните от 12 до 14 октомври, под патронажа на кмета на общината Бахри Юмер, се проведоха традиционните есенни празници, с които жителите на общината отбелязаха края на земеделската година. [...още]

С П О Р А З У М Е Н И Е

[16 Октомври 2012]

за обществен ред и сигурност Днес 26.09.2012 година, в гр.Джебел, обл.Кърджали, между Янко Тодоров Димов- Началник на РУ “Полиция” - Джебел, при ОД/МВР – Кърджали и Бахри Реджеб Юмер - кмет на Община Джебел, се подписа настоящото споразумение, имащо за цел повишаване на ефективността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в българските общини, в изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ, за периода 2012-2013 година: [...още]

О Б Я В Л Е Н И Е

[16 Октомври 2012]

 
№ 47 от 16.10.2012 г. Общинска администрация - гр.Джебел,област Кърджали, съобщава, че е издадена Заповед № 770 от 11.10.2012 год. на Министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно –охранителната зона на находище „Джебел”,гр.Джебел,общ.Джебел, обл.Кърджали – изключителна държавна собственост - № 23 от Приложение № 2, към чл.14, т.2 от Закона за водите.[...още]

П О К А Н А

[19 Октомври 2012]

На 24 октомври 2012г./Сряда / от 10.00 часа в заседателната зала на Община Джебел при следния проекто- ДНЕВЕН РЕД:[...още]

Г Р А Ф И К

[19 Октомври 2012]

НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 22.10 - 23.10.2012 Г.[...още]

Честит празник!

[25 Октомври 2012]

 
Кметът на община Джебел Бахри Юмер и общинският съвет поздравяват по случай свещения мюсюлмански празник Курбан Байрам, всички мюсюлмани от общината. Пожелават им здраве, благоденствие, мирни и спокойни дни. Честит празник! [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил