Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1АРХИВ НА НОВИНИТЕ ЗА:
Ноември - 2011 г.


СЪОБЩЕНИЕ

[01 Ноември 2011]

 
На основание чл.23,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ и с оглед полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметове на кметства, Областния управител свиква заседание на новоизбрания Общински съвет - Джебел на 03.11.2011 година от 14.00 часа в залата на Общински съвет Джебел.[...още]

Сабри Юсеин за пети мандат ще председателства работата на Общински съвет Джебел

[03 Ноември 2011]

 
На тържествена сесия, днес бе избран новият председател на общински съвет Джебел. Сабри Юсеин за пети мандат ще председателства работата на местния парламент в родопския град. Като най-възрастен той водеше и първото учредително заседание на общински съвет Джебел, след изборите на 23 октомври.[...още]

В Джебел се проведе заключителната конференция по проекта на ЦОП Джебел

[09 Ноември 2011]

 
На 27 октомври в град Джебел се проведе заключителната конференция по проект „Създаване на център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск в община Джебел“.[...още]

Покана за сесия

[23 Ноември 2011]

 
на 01.12.2012г. /четвъртък/ от 10:00 часа, в залата на община Джебел, на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.17 ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Джебел , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ще се проведе заседание на ОбС Джебел при следния дневен ред:[...още]

ОБЯВЛЕНИЕ

[30 Ноември 2011]

 
Община Джебел, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път Е 85 /I – 5/ „Кърджали – Маказа” от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 – елементи на техническата инфраструктура, на територията на землището на село Великденче, община Джебел, който е изложен в сградата на община Джебел, ул.”Еделвайс” №13. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр.Джебел. [...още]

Архив за 2008 година
архив за месец Май
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юли
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април

                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved. Уебдизайн Пране на килими в Кърджали - Би стил